Team

Team

Ik werk samen met een team van mensen met verschillende deskundige kennis en vaardigheden. Hierdoor kunnen we met elkaar de beste zorg op maat bieden en ontstaat er een professionele uitwisseling. Ook organisren wij met elkaar geregeld intervisiebijeenkomsten om onze aanpak en inzichten te delen en onze kennis te vergroten.

Hieronder stel ons team graag aan je voor:

Tanja Diepering

Ik ben moeder, kindercoach, dierenliefhebber, collega maar bovenal gewoon een betrokken mens!

Het is mijn missie om samen met het kind, of de jeugdige op ontdekkingsreis te gaan! De oplossing komt altijd vanuit jezelf, samen gaan we hiernaar op zoek. Met activiteiten buiten, samen met de dieren (honden, pony’s en paarden) ontdekken we als vanzelf in welke hoek jouw oplossing ligt. De samenwerking met collega’s is verrijkend en geeft ouders en kind een mooi kleurenpallet aan mogelijkheden. Met een positieve en oplossingsgerichte aanpak, kijken we naar wat al goed gaat en wat de uitdagingen zijn waarbij het kind nog wat support nodig heeft. Het hele systeem, thuis en op school, telt mee. De oplossing ligt vaak heel dichtbij, soms wat verder weg, maar is dat wat bij het kind en/of de ouders past!

Ik ben een SKJ geregistreerde jeugdprofessional met een eigen praktijk en werk samen met Puur Suzanne.

Als het leven je laat struikelen

Maak er dan een salto van!

Claudia Baldwin

Ik ben trotse moeder van inmiddels twee volwassen zonen. Helpen en begeleiden van mens en dier is mij in de wieg gelegd. Als kleine meid was ik al goed in de omgang met alle levende wezens en dat is altijd zo gebleven.

Op jonge leeftijd heb ik mijn eerste eigen huisdieren van mijn ouders gekregen. Dieren waren, zijn en blijven een heel belangrijk onderdeel voor mij. En het helpen en begeleiden van mensen is de verbindende factor in alles en trekt als een rode draad door mijn leven.

Als Suzanne voor een aantal sessies mij inschakelt voor uw kind of uzelf maken wij natuurlijk eerst kennis met elkaar en gaan dan naar de paarden. Om rustig te kunnen wennen mag uw kind onder mijn begeleiding de pony’s borstelen, met ze knuffelen en genieten van hun onverdeelde aandacht en liefde.

Gaandeweg werken wij dan in verdere bijeenkomsten, aangepast aan de leeftijd en ontwikkeling van uw kind of puber, aan thema’s zoals:

meer zelfvertrouwen ontwikkelen

nee durven zeggen

eigen grenzen leren aangeven

verweren tegen pestgedrag

rustiger worden

communicatieve vaardigheden verbeteren

samen kunnen werken

zich durven uiten

emoties herkennen en ermee leren omgaan

angsten overwinnen

contact leren maken

zelf-liefde en eigenwaarde vergroten

het ouder-kind stuk

ADHD en aanverwante problematieken

problematieken rondom autisme

traumaverwerking

Systeem/familie opstellingen behoren ook tot de mogelijkheden. Door een familie opstelling kan gedrag van kinderen/jongeren spontaan veranderen. Kinderen die last hebben van boosheid, depressie, excessief gedrag, heel druk zijn of juist te rustig zijn, hebben veel baat bij een opstelling. Vaak brengt al één enkele familie-opstelling zichtbare verandering in het gedrag van uw kind.Het kan zijn dat ook ouders of broertjes en/of zusjes vd jongere betrokken worden bij deze familieopstellingen.


Imke Bodewes

Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog/master of education and child and pedagogigal sciences. Als adviseur en raadgever word ik regelmatig geraadpleegd door Puur Suzanne voor complexe casussen. Het belichten van het hele gezinssyssteem en kijken wat er achter bepaalde problematiek zit is wat ik als eerste doe. Omvan daaruit te bekijken wat er helpend kan zijn.


Nienke Brouwer


Waar ik graag bij help is kinderen, jongeren en hun ouders op weg te helpen weer gelukkiger in het leven te staan.

Individuele coaching voor iedereen die zijn eigen gebruiksaanwijzing wil leren kennen en hanteren

Mijn missie is om intensieve en zware behandelingen overbodig te maken. Dat is dus enerzijds het voorkomen en aanpakken van problemen op jonge leeftijd, anderzijds is dat de mogelijkheid bieden om bij reeds ontstane problemen of symptomen de helpende hand te bieden. Dit door inzicht te geven in de eigen gebruiksaanwijzing want de klachten of symptomen zijn altijd een teken dat er zaken uit balans zijn.

Soms raken we het geluk en het vertrouwen in het leven (even) kwijt door het (op)groeien en de gebeurtenissen die we daarin meemaken. 

Waarom ik ook graag met paarden werk?
Doordat paarden prooidieren zijn, hebben ze een 6e zintuig om de omgeving af te scannen en te zorgen dat ze veilig zijn en zich veilig voelen. Hierdoor voelen ze haarfijn aan waar bij jou blokkades zitten, wat er bij jou onbewust speelt. Door hun gedragingen maken ze jou onbewuste voor mij inzichtelijk en bewust. Ik vertaal het gedrag van het paard waardoor je deze boodschap kunt horen. Hierna kunnen we kijken hoe je dit om kan zetten naar een kracht  zodat je jouw levensweg kunt volgen.

Groepstraining voor Kids

Tanja en Nienke kunnen voor de kinderen die ik begeleid en waarbij dit helpend zou kunnen zijn de groepstraining voor Kids verzorgen. Groepstrainingvoor Kids is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar. Het jonge schoolgaande kind ontwikkelt zich in rap tempo. Het schoolsysteem, de omgeving en de maatschappij vragen vaak veel van het jonge kind.

We zien een steeds grotere behoefte ontstaan aan extra begeleiding, naast het reguliere aanbod, voor kinderen in deze leeftijdsgroep.

De cursus richt zich met name op het ontwikkelen van een aantal belangrijke vaardigheden voor het kind. Zo ondersteunt deze methode het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. We werken aan het herkennen van de eigen comfortzone en het bewaken van de grenzen.
De IK-boodschap helpt het kind om duidelijk te kunnen maken wat het wel of juist niet wil en hoe dit op adequate manier met leeftijdsgenootjes te kunnen communiceren.

Kinderen die deelnemen aan de groepstraining voor Kids leren op zichzelf te vertrouwen, gedrag van zichzelf en van anderen beter te begrijpen en ze durven hun grenzen te verleggen.

Doordat de cursus met hulp van pony’s wordt gegeven, leert je kind op een hele prettige, praktische manier over de inhoud van de thema’s. Elk stuk theorie wordt gekoppeld aan één of meer praktische oefeningen met de pony’s. Leren is leuk! Kinderen zien hoe de lesstof in de praktijk werkt. Wat werkt wel en wat werkt niet. Leren van- en met elkaar en de pony’s. Letterlijk in beweging komen, zelf doen, zelf ervaren en zelf leren.
We zien hierdoor een zeer positieve enthousiaste houding bij de kinderen ontstaan en in enkele weken groeien ze in hun welbevinden en sociale vaardigheden.

De cursus bestaat uit 5 lessen met elk een eigen thema. De thema’s hebben direct verband met hele praktische situaties, waar uw kind in het dagelijks leven mee te maken heeft.
Doordat we de thema’s uitleggen aan de hand van de leefwijze van paarden (bijvoorbeeld lichaamstaal, ruimte nemen, samenwerken, balans vinden) kunnen de kinderen op een heel speelse manier met en van de andere kinderen en pony’s leren. Ze zien overeenkomsten en verschillen en gaan hiermee aan de slag in oefeningen met de pony’s.


Wout de Vries

Als freelancer werkzaam bij bovenstaand team als orthopedagoog.

Werken met kinderen is bijzonder, werken met kinderen waarbij de ontwikkeling (iets) anders verloopt   heeft iets speciaals.

Uitgangspunt voor mij als orthopedagoog is:

“Als je de vlinder niet in de rups ziet,

als je de vogel niet in het ei ziet,

wat zie je dan in een kind waar je last van hebt?”