Tarieven

Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden 

Coachingsgesprek per sessie per uur €75,00 

Ouder/netwerkgesprek per uur €75,00 


Vergoeding van een begeleidingstraject is bij Puur Suzanne op verschillende manieren mogelijk voor begeleidingstrajecten tot de leeftijd van18 jaar.

Gezamenlijk zal er gekeken worden wat in jullie situatie het beste past.


Puur Suzanne is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie via SoloPartnersPuur Suzanne maakt gebruik van het electronisch clientendossier Cliendo.

Ik ben aangesloten bij de Drentse Verwijsindex


Ik ben in het bezit van een SKJ registratie onder registratienummer: 140003057 en maak gebruik van het landelijke kwaliteitskeurmerk van de jeugdzorg