Tarieven

Tarieven.

Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden 

Coachingsgesprek per sessie per uur €75,00 

Ouder/netwerkgesprek per uur €75,00 

Coachingssessie met de luchtballon €450,00 


Vergoeding van een begeleidingstrajecten bij Puur Suzanne is op verschillende manieren mogelijk.

Gezamenlijk zal er gekeken worden wat in jullie situatie het beste past.


Puur Suzanne is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie via SoloPartnersPuur Suzanne maakt gebruik van het electronisch clientendossier Cliendo.

Ik ben aangesloten bij de Drentse Verwijsindex


Ik ben in het bezit van een SKJ registratie onder registratienummer: 140003057 en maak gebruik van het landelijke kwaliteitskeurmerk van de jeugdzorg