Familieopstelling

       Familieopstellingen

Een familieopstelling heeft tot doel de verborgen belemmeringen binnen een systeem (familie of organisatie) zichtbaar en hanteerbaar te maken. Iedere ouder en ieder kind maakt deel uit van dat systeem. Met de methodiek van het Systemisch Werk kunnen die systemen snel in beeld worden gebracht. Een familie is een systeem van mensen die, hoewel vaak onbewust, in verbondenheid met elkaar leven of werken. Ouders en kinderen kunnen zich hierin vrij en verbonden voelen maar ook gevangen en verstrikt.

Een familieopstelling analyseert de posities die kinderen en ouders in een systeem innemen en maakt veranderingen daarbinnen mogelijk.De regels en wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld. Het wordt steeds duidelijker dat veel organisatorische en persoonlijke problemen een systemische oorzaak hebben. Iedere kind en iedere ouder in een systeem heeft een plek. Soms lijkt de ingenomen plek niet de juiste te zijn.


In een familieopstelling worden een drietal basiswetten onderscheiden

  • dat iedereen de goede plek inneemt binnen het systeem, die wordt bepaald door een rangorde, een positie ten opzichte van andere plekken in het systeem
  • dat er een balans is tussen geven en nemen
  • dat iedereen recht heeft op een plek binnen het systeem, het recht om erbij te horen


Zodra één van deze drie basiswetten geweld wordt aangedaan, ontstaat er een blokkade in de energiestroom (‘verstoringen’ in het Systemisch Opstellingenwerk). Die verstoringen kunnen er toe leiden dat ouders of kinderen zich buitengesloten gaan voelen, of dat er ruzies ontstaan of zelfs ogenschijnlijk onverklaarbare lichamelijke klachten. In een familie kunnen mensen gaan disfunctioneren of kan zelfs het hele communicatieproces binnen een familie vastlopen. Systemisch Werk brengt die verstoringen snel aan het licht.


Een familieopstelling is een effectieve en helende manier om de onbewuste patronen in onze familie van herkomst te onderzoeken. Hier zijn antwoorden te vinden op de vraag wat ons in het dagelijks leven (on)bewust beïnvloedt en waardoor we niet lekker in ons vel zitten of onze doelen niet lijken te halen