Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding

De problemen in je gezin stapelen zich steeds meer op......

Je kunt hierbij denken aan problemen op het gebied van opvoeding, schoolverzuim, schulden, huisvesting maar ook wanneer er sprake is van een sociaal isolement, onverwerkte trauma's of agressie.

Mocht je dit herkennen in jouw gezin dan is het misschien een heel goed idee om daarbij hulp in te schakelen!

Tijdens een aantal gesprekken kijken we welke richting we samen op moeten gaan zodat we de route verder kunnen bepalen. Mijn taak is om jullie als gezin weer in jullie kracht te zetten zodat jullie je weg uiteindelijk zonder mij weer kunnen vervolgen.

 

Ik kan als vertrouwenspersoon samen met jullie kijken naar wat nodig is om de problemen op te lossen. Met behulp van mij, mensen in de eigen omgeving en eventueel gesprekken met andere betrokken hulpverleners of instanties zoals school krijgen jullie de situatie na verloop van tijd weer onder controle.