Tarieven

Orienterend gesprek per uur €50,00 

Coachingsgesprek per sessie per uur €50,00 

Ouder/netwerkgesprek per uur €50,00 


Vergoeding van Puur Suzanne is op verschillende manieren mogelijk. Gezamenlijk zal er gekeken worden wat in jullie situatie het beste past.


Puur Suzanne is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie via SoloPartners


Puur Suzanne maakt gebruik van het electronisch clientendossier Cliendo


Ik ben in het bezit van een SKJ registratie